Jeroen van Zwetselaar

Privacybeleid

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Studio Jeroen van Zwetselaar, een vraag stelt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een brochure downloadt, solliciteert voor een baan of een aanvraag indient voor een project, vertrouwt u uw gegevens aan ons toe. Wij handelen in overeenstemming met de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze vertrouwelijk behandelen. Studio Jeroen van Zwetselaar respecteert de privacy van bezoekers van haar websites www.jeroenvanzwetselaar.com en zorgt ervoor dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Studio Jeroen van Zwetselaar verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze pagina laat zien welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met als doel u te informeren over evenementen en activiteiten van Studio Jeroen van Zwetselaar en om u nieuwsbrieven te sturen. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons klantbeheersysteem. Als u contact met ons opneemt via onze website of ons een e-mail stuurt, worden deze gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard dan nodig is voor het verstrekken van een volledig antwoord of het afronden van de desbetreffende zaak.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om te analyseren en bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken. De informatie die wordt verkregen door Google Analytics (bijvoorbeeld uw anonieme IP-adres) wordt opgeslagen op de servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, en om adverteerders informatie te geven over de effectiviteit van deze marketingtechniek.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien dit wettelijk vereist is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen controle over.

Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om websiteactiviteitenrapporten op te stellen en om andere diensten te leveren die verband houden met websiteactiviteit en internetgebruik.

Social media

We verwijzen naar sociale media, zoals Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn etc., op onze website. Met deze links kunt u onze website promoten of delen op deze sociale media. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sociale media platforms, aangezien deze derden bepalen hoe deze sociale media links werken. Het gebruik van een sociale links plaatst onder andere een cookie.

Uw persoonlijke gegevens en derden

Studio Jeroen van Zwetselaar zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij deze gegevens worden overgedragen nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Inzage en correctie van uw persoonlijke gegevens

Als u een relatie heeft met Studio Jeroen van Zwetselaar op grond van een overeenkomst of op een andere manier, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook schriftelijk aangeven dat u niet door Studio Jeroen van Zwetselaar wilt worden benaderd. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunnen per e-mail worden gestuurd naar: frederiek@studiojvz.nl

Beveiliging

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke informatie te waarborgen en streven ernaar om deze nauwkeurig te houden. We beschermen uw persoonlijke informatie zorgvuldig tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking en hebben beveiligingsprocedures ontwikkeld en zullen deze handhaven om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, kopiëren en ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik of wijziging. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot medewerkers en geautoriseerde dienstverleners die het nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Het is daarom raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd in april 2024.